Styrelsen

E-post till styrelsen
brflindansaren@gmail.com

Christer Eklöv
Ordförande Kontaktperson .
072-858 65 36

Tim Lindström

070-485 72 78

Abas Sheikhnur

070-756 77 72


Margareta Forssberg

Styrelseledamot samt ansvarig för uthyrning av samlingslokal.
Ansvarig för Föreningens handkassa
070-5187870
026-187870


Lena Snygg

Suppleant

 

Ulf Ohlsson
Suppleant

 

 


 

 

BRF Lindansaren

Design: 65:ans Reklam Webproduktion: webmind.se